+420 465 483 147 Vračovice-Orlov 41, Vysoké Mýto 56601

Strojní pokládka

Pokládka živičných asfaltových směsí, tříděného asfaltového recyklátu, betonových krytů.

Doprava

Převoz stavební techniky do 14t. Dovoz štěrků a drtí.

Doprava

Doprava sypkých materiálů

Živičné postřiky

Penetrační makadam, živičné asfaltové, nebo emulzní nátěry, spojovací a infiltrační postřiky.

Hutnění a urovnávání

Provádíme urovnání zemních plání a štěrkodrtí za pomoci grejdru. Hutnění válci tahačovými , tandemovými i pneumatikovými.

Úvodní stránka

Společnost JD Dlouhý s.r.o., která navazuje na předchozí zkušenosti a tradici ve výstavbě silničních komunikací, z dob kdy byla tato činnost prováděna ve formě obchodní společnosti Jan Dlouhý, byla založena v roce 2006 jako firma právnická a mohla tak rozšířit sortiment svých služeb.

Hlavní oblast činnosti společnosti JD Dlouhý s.r.o. se týká zejména provádění staveb a jejich odstraňování, specializované stavební činnosti, poskytování technických služeb, silniční nákladní dopravy a maloobchodu stavebního materiálu.

Primárním zaměřením společnosti je výstavba a rekonstrukce silničních komunikací, chodníků, parkovišť, odstavných ploch, kanalizací, opěrných zdí, zimní údržba komunikací, zemní práce a další.

Od roku 2007 jsme držiteli certifikátu jakosti podle nové normy ČSN EN ISO 9001:2001.

Od roku 2011 jsme držiteli certifikátu managementu environmentu ČSN EN ISO 14001:2005 a certifikátu managementu kvality ČSN EU ISO 9001:2009.

Mezi naše stálé zákazníky patří především Správy a údržby silnic, stavební firmy, dále pak také města, obce, technické služby, soukromé firmy i fyzické osoby.

Penetrační makadam

Penetrační makadam Jedná se o konstrukci vozovky tvořené kamennou kostrou prolitou asfaltovým pojivem a zadrcením povrchových mezer drceným kamenivem….

Asfaltové vrstvy

Asfaltové povrchy jsou nejrozšířenějším typem stmelených vrstev, které se používají pro kryty vozovek. Asfaltová vrstva vzniká rozprostřením čerstvě vyrobené…

Zámková dlažba

Zámková dlažba se skládá z dlažebních kamenů, které svým tvarem do sebe zapadají tak, že znemožňují rozpad v případě poklesu terénu….

Ostatní činnosti

    Emulzní vysprávky Tlakové – Tato metoda je často využívána při lokálním výskytu poruch povrchu živičných vozovek s živičným…