+420 465 483 147 Vračovice-Orlov 41, Vysoké Mýto 56601

Strojní pokládka

Pokládka živičných asfaltových směsí, tříděného asfaltového recyklátu, betonových krytů.

Doprava

Převoz stavební techniky do 14t. Dovoz štěrků a drtí.

Doprava

Doprava sypkých materiálů

Živičné postřiky

Penetrační makadam, živičné asfaltové, nebo emulzní nátěry, spojovací a infiltrační postřiky.

Hutnění a urovnávání

Provádíme urovnání zemních plání a štěrkodrtí za pomoci grejdru. Hutnění válci tahačovými , tandemovými i pneumatikovými.

Úvodní stránka

Společnost JD Dlouhý s.r.o., která navazuje na předchozí zkušenosti a tradici ve výstavbě silničních komunikací, z dob kdy byla tato činnost prováděna ve formě obchodní společnosti Jan Dlouhý, byla založena v roce 2006 jako firma právnická a mohla tak rozšířit sortiment svých služeb.

Hlavní oblast činnosti společnosti JD Dlouhý s.r.o. se týká zejména provádění staveb a jejich odstraňování, specializované stavební činnosti, poskytování technických služeb, silniční nákladní dopravy a maloobchodu stavebního materiálu.

Primárním zaměřením společnosti je výstavba a rekonstrukce silničních komunikací, chodníků, parkovišť, odstavných ploch, kanalizací, opěrných zdí, zimní údržba komunikací, zemní práce a další.

Od roku 2007 jsme držiteli certifikátu jakosti podle nové normy ČSN EN ISO 9001:2001.

Od roku 2011 jsme držiteli certifikátu managementu environmentu ČSN EN ISO 14001:2005 a certifikátu managementu kvality ČSN EU ISO 9001:2009.

Mezi naše stálé zákazníky patří především Správy a údržby silnic, stavební firmy, Ředitelství silnic a dálnic ČR, dále pak také města, obce, technické služby, soukromé firmy i fyzické osoby.

Penetrační makadam

Penetrační makadam Vrstva vytvořená z kamenné kostry po prolití asfaltovým pojivem a následné zaplnění povrchových mezer rozprostřeným a zhutněným…

Asfaltobeton

Asfaltobeton je materiál využívaný při stavbě silničních vozovek. Jedná se o směs, která je složena z asfaltu a kameniva,…

Zámková dlažba

Zámková dlažba se skládá z dlažebních kamenů, které svým tvarem do sebe zapadají tak, že znemožňují rozpad v případě poklesu terénu….

Ostatní činnosti

    Emulzní vysprávky Tlakové – Tato metoda je často využívána při lokálním výskytu poruch povrchu živičných vozovek s živičným…